Αποστολή

Το πρόγραμμα φοίτησης στη σχολή μόδας EFSA στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες, το Σχέδιο Μόδας, το Πατρόν και τη Ραπτική. Στόχος της σχολής και της ιδρύτριας Ελισάβετ Χατζοπούλου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της μόδας, δημιουργώντας επαγγελματίες ικανούς να διαπρέπουν σε όλα τα στάδια της δημιουργίας, από τη σύλληψη μέχρι και την εκτέλεση ενός σχεδίου.

Για την Ελισάβετ Χατζοπούλου αυτό που έχει τήν μέγιστη σημασία είναι η διδακτική μέθοδος να πλαισιώνεται ολοκληρωτικά απο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Οι αρχές που διέπουν το Elisavet Fashion School Athens είναι η αναγνώριση της μοναδικής προσωπικότητας του κάθε σπουδαστή, ο σεβασμός των προσωπικών του ονείρων και η αποφασιστικότητά μας να του παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να τα κάνει πραγματικότητα. Το όραμά μας για κάθε απόφοιτο της σχολής EFSA είναι να μπορεί να ξεχωρίσει στο χώρο της μόδας ως επαγγελματίας, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός ρούχου και μέσα από τις γνώσεις που θα του παρέχουμε και τη δύναμη του ταλέντου του να κερδίσει τον σεβασμό και να ηγηθεί στον άκρως ανταγωνιστικό χώρο της μόδας.