Μεθοδολογία

Στη σχολή μας έχουμε δομήσει την εκπαιδευτική μας μεθοδολογία με βάση μια ξεχωριστή φιλοσοφία διαδασκαλίας όπου βασίζεται ολοκληρωτικά στη πρακτική εξάσκηση. Αυτό αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά της σχολής EFSA στην διδακτική μέθοδο και φοίτηση.

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν μία ολοκληρωμένη σφαιρική εκπαίδευση στον χώρο της μόδας και φυσικά είναι σε θέση να μεταφέρουν τη δημιουργική τους σύλληψη σε πρακτικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο συμβάλλει επίσης στην εκπλήρωση των επαγγελματικών στόχων του εκάστοτε μαθητή, όπως στη δημιουργία μιας επιχείρησης μόδας, στην εύρεση εργασίας στο χώρο της μόδας ή στην προετοιμασία και στη συνέχιση των σπουδών μόδας στο εξωτερικό.

 

elEL